TYH TEKSTİL

Sürdürülebilirlik

TYH Tekstil olarak uyguladığımız çevre yönetim politikaları ile temiz enerji kaynaklarını kullanmaya çalışıyor ve paydaşlarımız arasında çevre bilincini yükseltmeye yardımcı oluyoruz. Ayrıca bütün yerleşkelerimizde uyguladığımız atık yönetim sistemiyle çevrenin korunması için çalışıyoruz. İş yerinde çeşitliliği ve farklılıklara saygıyı önemsiyor, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımıza önem veriyoruz. Birleşmiş Milletler Kadın Güçlendirme Prensibleri'nin imzacısı olarak, kadınları güçlendirme projeleri yürütüyor ve kız çocuklarının eğitimi konusunda çalışmalar yapıyoruz. TYH Tekstil'in bütün yerleşkeleri uluslarası kuruluşlarca ve müşterilerince düzenli olarak denetlenmektedir.

İş yaşamında farklılıklara saygı

Firma kimliğimizin önemli bir unsuru olan 'Evrensellik' ilkemiz gereğince farklılıklara saygılı bir çalışma hayatı kuruyoruz. 

"Bir Fikrim Var"
Projesi

Her başarılı işin ortak değerler yaratma kültürü ve ortak akıl ile oluştuğunu biliyor; takım çalışması ile bunun ilerleyeceğine inanıyoruz. Bu sebeple bütün çalışanlarımızın fikirlerini sunabilecekleri bir ortam yarattık.

Kadınları Güçlendirme Projeleri

Çalışanlarımızın %72’si kadınlardan oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadınları Güçlendirme bildirgesinin imzacısı olarak kadınları güçlendirme projeleri yürütmekteyiz.

TYH AKADEMİ

İşletme’de Okul
Projesi

Biz, gelişimin içinde yaşadığımız topluma da katkı sunarak olabileceğine inanıyoruz. Bu amaçla, kız çocuklarının eğitim imkanlarını geliştirmek için teknik meslek lisesi giyim üretimi bölümüyle bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz.  Proje kapsamında, mesleki eğitim dışı etkinliklerine destek olurken, teknik derslerini kurduğumuz sınıf ile yerinde öğrenme ve uygulama sistemini kurduk. Proje sayesinde lise öğrencileri öğrendiklerini iş yaşamı ortamı içerisinde uygularken, öğretmenleriyle derslerine de devam ediyorlar. Sürdürlebilir bir proje olması için, proje kapsamında eğitim gören kız çocukları mezuniyetlerinde iş garantili olarak mezun oluyorlar. 

Kadın Sağlığı Eğitimleri

Kadın çalışanlarımıza meme ve serviks kanseri olmak üzere bir çok eğitimler düzenliyoruz. 

Sürdürülebilir Çevre Eğitimleri

Bireylerin çevreye olan hassasiyetinin kurumların bakışını yansıtacağına inanıyoruz. Bu sebeple çevreye saygı kültürünü çalışanlarımıza ve dış paydaşlarımıza yayarak ilerliyoruz. 

İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimleri

Çalışanlarımıza, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz.

Çevre

TYH Tekstil olarak doğanın korunmasını önemsiyor ve doğaya karşı sorumluluklarımızı bir görev olarak kabul ediyoruz. Yarınlara daha yaşanabilir bir Dünya bırakmak için üretim tesislerimizde ve ofislerimizde atık yönetim sistemleri uyguluyoruz. Doğada bıraktığımız karbon ayak izimizi azaltmak için enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar kullanıyor; çalışanlarımızda çevre bilincinin gelişebilmesi amacıyla sürekli eğitimler düzenliyoruz.

Kumaş Geri Dönüşüm Projesi

Atık Plastik ve Kumaş Geri Dönüşümü
ile Kumaş Üretimi

Doğal kaynakların giderek yok olduğu günümüzde, sürdürülebilir bir çevre için her bir bireyler kadar kurumlarında sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için atık kumaşları ve plastik şişeleri geri dönüşüm işlemine tabi tutarak bu malzemelerden ürettiğimiz ürünleri müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bu sayede üretim süreçlerimizde kullandığımız su miktarını azaltarak içilebilir su kaynaklarının korunmasına ve pamuk tüketimini azaltarak zirai ilaçlamanın olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlıyoruz.

Yağmur suyu toplama sistemi


Doğal kaynakların sonsuz olmadığının ve dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün tükeneceğinin bilincinde olan firmamız yeni yatırımlarında yağmur suyunun biriktirilmesini sağlayan sistemler kullanmaya başlamıştır. Bu sayede işletmelerimizde su tüketimi büyük oranda azaltılmakta ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olunmaktadır.

Atık Yönetimi


Yaşadığımız çevreyi korumak ve yarınlara daha yaşanabilir bir çevre bırakmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu nedenle üretim süreçlerimizde ardımızda bıraktığımız karbon ayak izimizi azaltmak için tesislerimizde atık yönetim sistemleri uygulayarak çevreye olan etkimizi en aza indiriyoruz.

Enerji Tasarrufu


Kaynak israfını engellemek için tesislerimizde düşük enerji sarfiyatlı sistemler kullanıyoruz.

Copyright © 2014,
TYH Tekstil A.Ş.