SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE POLİTİKASI

Sosyal Sorumluluk ve Çevre Politikası

TYH Tekstil, tüm paydaşlarına ve içinde bulunduğu çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirmeyi görev bilmektedir. TYH Tekstil fabrikalarında yürütülen atık yönetimi politikaları ile çevre üzerinde neden olunan etkinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

TYH Tekstil’in üretim tesisleri Sosyal Uyum ve Uygunluk, Davranış Kuralları (Code of Conduct), Sağlık ve Güvenlik ile Etik Kodları anlamında uluslararası organizasyonlar tarafından denetlenmekte ve sertifikalandırılmaktadır.